Ochrona obiektów handlowych

galeria handlowa

Oferujemy ochronę obiektów handlowych w Warszawie i okolicach. Zgłoś się do nas, a opracujemy szczegółowy plan ochrony budynku i jego otoczenia. Nasza agencja ma doświadczenie w pilnowaniu porządku we wszystkich obiektach handlowych: galeriach handlowych, dyskontach spożywczych czy pasażach sklepów. Zapewnimy odpowiednią liczbę ochroniarzy, zainstalujemy monitoring i zadbamy o bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Nasi agenci ochrony pozostają ze sobą w stałej łączności, dzięki czemu mogą błyskawicznie przekazać sobie informacje w przypadku wystąpienia zagrożenia i odpowiednio zareagować. Ich pracę koordynuje i nadzoruje lider zespołu ochrony.

 

Na czym polega ochrona obiektów handlowych?

Ochrona obiektów handlowych ma charakter wieloaspektowy. Polega przede wszystkim na fizycznej obecności pracowników ochrony na miejscu. Wykonują oni swoje obowiązki na posterunkach stałych oraz wykonując patrole. Do ich zadań należy kontrolowanie dostępu do obiektu i uniemożliwianie wstępu osobom nieupoważnionym, nadzorowanie ruchu samochodowego na terenie chronionym, ochrona linii kas, zapobieganie kradzieżom, niszczeniu mienia i aktom wandalizmu.

Ochrona obiektów handlowych obejmuje również monitoring wizyjny. Operator monitoruje wszystkie wrażliwe miejsca, takie jak powierzchnie handlowe, ciągi komunikacyjne, parkingi czy punkty rozładunku dostaw. W razie zaobserwowania jakichkolwiek nieprawidłowości wysyła na miejsce agenta ochrony. Poza tym agencja ochrony nadzoruje system przeciwpożarowy oraz sterowania i zarządzania budynkiem, na który składają się drzwi ewakuacyjne, kontrola dostępu czy urządzenia do monitorowania otwarcia i zamknięcia obiektu.