Kiedy ochroniarz może użyć siły fizycznej?

Z ochroniarzami spotykamy się właściwie każdego dnia. Strzegą oni porządku w sklepach, galeriach handlowych, urzędach, zakładach pracy czy w trakcie imprez masowych. Mało kto zna jednak dokładne uprawnienia ochroniarzy. Wiele osób zastanawia się na przykład, czy mogą oni używać siły fizycznej, a jeśli tak, to w jakiej sytuacji. Odpowiadamy na to pytanie w poniższym artykule.

Przepisy dotyczące stosowania siły fizycznej przez ochroniarzy

Kwestie użycia siły fizycznej przez pracowników ochrony dokładnie reguluje rozporządzenie rady ministrów z dnia 30 czerwca 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobów użycia przez pracowników ochrony środków przymusu bezpośredniego.

Zgodnie z zapisami rozporządzenia ochroniarz może użyć siły fizycznej w celu odparcia ataku na chronione osoby lub mienie, czynnej napaści oraz w celu obezwładnienia osoby w związku ze zmuszeniem jej do wykonania polecenia lub w czasie ujmowania osoby, która stwarza w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego bądź chronionego mienia. Używając siły fizycznej, ochroniarz nie może zadawać uderzeń. Wyjątek stanowi sytuacja, w której agent ochrony działa w obronie koniecznej lub w celu odparcia zamachu na życie, zdrowie ludzkie lub chronione mienie.

Jak wygląda to w praktyce? Najłatwiej wyjaśnić to na przykładzie. Załóżmy, że osoba trzecia próbuje ukraść towar znajdujący się na terenie chronionego obiektu. Gdy ochroniarz to zauważy, w pierwszej kolejności powinien zbliżyć się do delikwenta i wydać polecenie zaprzestania próby kradzieży. Jeśli ostrzeżenie słowne nie przyniesie skutku, ochroniarz może wykorzystać techniki obezwładniające, które powstrzymają złodzieja. Następnie powinien wezwać policję, która podejmie dalsze działania.

Szukasz firmy ochroniarskiej, która świadczy usługi ochrony w Warszawie lub okolicach? Skontaktuj się z nami. Zapewniamy kompleksowe usługi w zakresie ochrony osób i mienia. Nasi agenci ochrony są dokładnie przeszkoleni, dzięki czemu dokładnie wiedzą, kiedy powinni użyć siły fizycznej, aby ochronić mienie oraz zdrowie i życie osób.