Czy pracownik ochrony musi posiadać pełne umundurowanie?

Z pracownikami ochrony spotykamy się w wielu miejscach: sklepach, bankach, na dworcach, lotniskach czy imprezach masowych. Można ich łatwo poznać po charakterystycznym umundurowaniu. Jakie przepisy regulują ubiór pracowników ochrony i dlaczego jest on tak ważny?

Przepisy regulujące umundurowanie pracowników ochrony

Ubiór pracowników ochrony regulują dwa akty prawne: ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie wewnętrznych służb ochrony.

W ustawie zapisano, że ubiory pracowników ochrony powinny posiadać oznaczenia odróżniające je w widoczny sposób od mundurów pozostających pod szczególną ochroną lub których wzory zostały wprowadzone na podstawie odrębnych przepisów. Identyfikatory i oznaki pracowników ochrony powinny z kolei różnić się w widoczny sposób od tych stosowanych przez funkcjonariuszy i pracowników służb publicznych.

Wspomniane rozporządzenie dokładnie reguluje umundurowanie pracowników wewnętrznych służb ochrony zajmujących się ochroną fizyczną obiektów i osób. Wyróżnia ono ubiór służbowy i specjalny oraz określa kolory ich poszczególnych elementów: koszuli, spodni, kurtek, czapek czy obuwia. Rozporządzenie odróżnia i wyszczególnia umundurowanie pracowników ochrony działających w bankach, portach lotniczych, placówkach Poczty Polskiej oraz Zamku Królewskim w Warszawie.

Dlaczego pełne umundurowanie pracowników ochrony jest tak ważne?

Pełne umundurowanie pracowników ochrony ma kluczowe znaczenie dla zachowania bezpieczeństwa. Zwiększa komfort pracy i chroni przed urazami i uszkodzeniami ciała. Umożliwia też szybką identyfikację pracowników ochrony, co jest szczególnie istotne w sytuacjach awaryjnych lub konfliktowych. Ponadto agenci ochrony są często postrzegani jako pracownicy firmy, dla której pracują. Ich wygląd ma więc wpływ na wizerunek całej organizacji.