Jakie mienie najczęściej podlega ochronie?

Mienie to ogół rzeczy stanowiących czyjąś własność. Jeśli jest cenne, warto zdecydować się na jego zabezpieczenie, korzystając z usług profesjonalistów. Jakie mienie najczęściej podlega ochronie?

Obiekty handlowe, biurowe, przemysłowe

Z usługi ochrony mienia najczęściej korzystają właściciele obiektów handlowych, biurowych, przemysłowych oraz o innym przeznaczeniu. Zapewnienie bezpieczeństwa w tego typu miejscach polega na połączeniu ochrony fizycznej z zabezpieczeniami technicznymi. Agenci ochrony pełnią posterunki stałe w strategicznych miejscach i wykonują patrole, zapobiegając włamaniom, kradzieży i dewastacji mienia. Sprawdzają uprawnienia osób do przebywania na danym obszarze, wzywają do opuszczenia chronionego terenu, a w uzasadnionych przypadkach używają środków przymusu bezpośredniego. Pracę agentów ochrony wspomagają zabezpieczenia techniczne, czyli różnego rodzaju systemy: alarmowe, monitoringu, kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu czy sygnalizacji pożarowej.

Domy jednorodzinne

Z usługi ochrony mienia coraz częściej korzystają klienci prywatni, którzy chcą zabezpieczyć swój dom przed zakusami rabusiów. Ochronie podlega zarówno sama nieruchomość, jak i jej wyposażenie, czyli tak zwane mienie ruchome: biżuteria, dzieła sztuki czy sprzęt RTV i AGD. Domy jednorodzinne chroni się najczęściej z zastosowaniem zabezpieczeń technicznych: systemów alarmowych i monitoringu. Zwykle już sam widok kamer odstrasza potencjalnego włamywacza. Jeżeli mimo to zdecyduje się on zaryzykować i wejść na posesję, uruchomi się alarm i zostanie wysłane powiadomienie do centrum monitorowania. Jeśli jego pracownik stwierdzi, że wystąpiło zagrożenie, spróbuje odstraszyć włamywacza sygnałem dźwiękowym. Gdy to nie pomoże, wyśle na miejsce patrol interwencyjny.

Chcesz zabezpieczyć swoje mienie? Zgłoś się do nas! Nasza agencja świadczy usługi ochrony fizycznej osób i mienia w Warszawie i okolicach. Przygotujemy indywidualny plan ochrony, zapewnimy przeszkolonych agentów i zainstalujemy niezbędne zabezpieczenia techniczne. Dzięki nam Twoje mienie będzie bezpieczne.