Sposoby ochrony obiektów handlowych

Obiekty handlowe, takie jak galerie i sklepy wielkopowierzchniowe, to budynki użyteczności publicznej, do których dostęp ma każda osoba z zewnątrz. Z tego powodu ich skuteczna ochrona jest dużym wyzwaniem. Jakie są sposoby ochrony obiektów handlowych?

Ochrona fizyczna

Podstawowym sposobem zapewnienia bezpieczeństwa w obiektach handlowych jest ochrona fizyczna, czyli obecność pracowników ochrony na terenie obiektu. Mają oni za zadanie zapobiegać niepożądanym sytuacjom: włamaniom, kradzieżom, napadom i aktom wandalizmu. W tym celu:

  • pełnią posterunki stałe w strategicznych miejscach,
  • wykonują patrole,
  • sprawdzają uprawnienia osób do przebywania na danym obszarze,
  • wzywają do zaprzestania zachowań zagrażających mieniu i ludziom,
  • w uzasadnionych przypadkach używają środków przymusu bezpośredniego: siły fizycznej, pałek, kajdanek czy broni gazowej.

Ochrona fizyczna obiektów handlowych prowadzona jest według wcześniej opracowanego planu ochrony obiektu. Za jego realizację odpowiadają wykwalifikowani pracownicy, którzy są przeszkoleni z wykrywania potencjalnych zagrożeń oraz sposobów zapobiegania im. Jeśli interesuje Cię ochrona obiektów handlowych w Warszawie i okolicach, zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Zabezpieczenia techniczne

Pracę agentów ochrony w obiektach handlowych wspomagają różnego rodzaju zabezpieczenia techniczne. Szeroko rozpowszechnione jest stosowanie monitoringu wizyjnego, który pozwala monitorować aktywność na rozległym obszarze. Operator obserwuje obraz z kamer, a w razie wystąpienia zagrożenia wysyła na miejsce agenta ochrony. Często spotyka się także systemy alarmowe. Gdy czujki wykryją podejrzany ruch, wysyłają informacje o zagrożeniu do centrali i uruchamiany jest sygnał alarmowy. Poza tym w obiektach handlowych stosuje się systemy kontroli dostępu, systemy sygnalizacji pożaru, drzwi i okna antywłamaniowe czy urządzenia do monitorowania otwarcia i zamknięcia obiektu.