Jaką broń mogą nosić ochroniarze?

Z ochroniarzami spotykamy się na co dzień. Dbają oni o bezpieczeństwo w galeriach handlowych, sklepach wielkopowierzchniowych czy bankach. Mało kto zdaje sobie jednak sprawę, jakie naprawdę są ich uprawnienia. Zastanawiasz się, jaką broń mogą nosić ochroniarze? Odpowiadamy na to pytanie w poniższym artykule.

Czy ochroniarz może mieć broń palną?

Kwalifikacje ochroniarza definiuje ustawa o ochronie osób i mienia z 1997 r. Zgodnie z jej zapisami ochroniarz może mieć broń palną, jeśli ukończył odpowiedni kurs, zdał egzamin państwowy i otrzymał stosowne pozwolenie. W niektórych sytuacjach, na przykład przy transporcie gotówki z firm czy oddziałów banku, broń jest wręcz niezbędna. Ochroniarz może użyć broni w sytuacji zagrożenia życia, swojego lub innej osoby, oraz chronionego mienia. Może wykonać strzał ostrzegawczy, aby ostrzec innych o niebezpieczeństwie.

Inne rodzaje środków przymusu bezpośredniego stosowane przez pracowników ochrony

Nie zawsze posiadanie broni palnej przez ochroniarza jest uzasadnione lub pożądane przez Klienta. Pracownicy ochrony mogą jednak stosować inne środki przymusu bezpośredniego, takie jak kajdanki, pałki, paralizatory czy gaz łzawiący. Są one pomocne na przykład podczas ochrony imprez masowych. Podobnie jak broni palnej ochroniarze mogą ich użyć jedynie w uzasadnionych sytuacjach: w wypadku zagrożenia zdrowia i życia swojego lub innej osoby, aby zapobiec niszczeniu mienia czy uniemożliwić ucieczkę.

Obowiązki pracowników ochrony

Pracownicy ochrony mają nie tylko prawa, ale też obowiązki. Przede wszystkim muszą nosić legitymację, którą zobowiązani są okazać w niektórych sytuacjach, na przykład przed przystąpieniem do kontroli. Powinna ona mieć indywidualny numer oraz zawierać imię i nazwisko pracownika, oznaczenie i pieczęć przedsiębiorcy wydającego dokument, a także datę i miejsce wydania oraz podpis osoby wystawiającej dokument.