Metody ochrony mienia

Ochrona mienia jest jedną z podstawowych usług oferowanych przez agencje ochrony. Polega na zabezpieczeniu majątku przed dostępem osób niepożądanych, aby nie uległ on kradzieży lub zniszczeniu. Jakie są metody ochrony mienia?

Bezpośrednia ochrona fizyczna

Najstarszą, ale wciąż bardzo skuteczną metodą ochrony mienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna. Polega ona na fizycznej obecności pracowników ochrony na terenie chronionego obiektu. Ich zadaniem jest legitymowanie osób i ustalanie ich tożsamości, niedopuszczanie osób stanowiących niebezpieczeństwo, stosowanie środków przymusu bezpośredniego (siły fizycznej, pałek obronnych, kajdanek czy ręcznych miotaczy gazu) oraz współpraca z policją. Bezpośrednia ochrona fizyczna obiektów może być stała lub doraźna.

Zabezpieczenia techniczne

W celu ochrony mienia stosuje się różne zabezpieczenia techniczne. Pierwszym ich rodzajem są drzwi, okna i zamki antywłamaniowe, które chronią obiekt przed włamywaczami. Często wykorzystuje się systemy alarmowe, wychwytujące zmiany w otoczeniu i automatycznie uruchamiające alarm. Stosuje się też systemy kontroli dostępu. Składają się one z urządzeń wejściowych (czytników kart, skanerów, szyfratorów), decydujących o udostępnieniu chronionych stref, oraz urządzeń wyjściowych (zamków elektronicznych, bramek, szlabanów), realizujących to udostępnianie.

Monitoring wizyjny

Wśród zabezpieczeń technicznych wyróżnia się także monitoring wizyjny (CCTV). To system rejestracji i przekazywania obrazu za pomocą kamer. Jest on przesyłany do centrum odbiorczego, gdzie personel może śledzić dany obszar lub obiekt. Monitoring wizyjny pozwala na dokładną obserwację obiektu z dowolnego miejsca i wykrycie potencjalnie niebezpiecznych zdarzeń, które stwarzałyby zagrożenie dla mienia. W razie ich zaobserwowania personel informuje o sytuacji pracowników ochrony na miejscu lub wysyła grupę interwencyjną.